portada Ofertes de feina Tècnic/a Superior Jurídic/a per a l’àrea Jurídica de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (JUR01-22)