portada Àrea de Desenvolupament

Àrea de Desenvolupament

de admin

Objectius


L’àrea de desenvolupament té com a objectiu principal la implementació de projectes de software cobrint tot el cicle vida de l’enginyeria de software. Aquest cicle de vida contempla des de la presa de requisits amb el client fins a la formació als usuaris una vegada el sistema està implantat i el manteniment del software, incloent-hi millores funcionals per a implementar noves necessitats.

Apliquem una metodologia de feina basada en AGILE, concretament el framework SCRUM utilitzant tot l’ecosistema que ofereix JIRA on Cloud.


Projectes

L’àrea de desenvolupament té actius en el seu portfolio 15 projectes pertanyents a diferents línies de negoci del GOIB. Alguns dels projectes que es desenvolupen dins l’àrea són:

• BITCITA:

Software corporatiu de tot el GOIB que permet que els ciutadans puguin sol·licitar cita prèvia en diferents serveis com per exemple: cita per a vaccinació, cita de medicina primària, cita per al SOIB, IBAVI, etc. BITCita permet la sol·licitud de cita des de quatre canals: Atenció telefònica amb una operadora, pàgina web, aplicació mòbil i cita mitjançant marcació telefònica. Aquest software va servir per a gestionar les cites durant la vacunació de la COVID-19. Està desenvolupat en Spring, JEE, Angular. En aquest link es pot accedir a la web de reserva de cita per a la vacunació de la COVID-19 https://citavacunacovid.ibsalut.es/citavacunacion/cuestionario-reservar-cita;lang=ca-CA


Cita prèvia GOIB:

És una aplicació mòbil que permet la reserva de cita de diferents serveis: Cita de primària amb el metge, cita per al SOIB, IBAVI, DG de consum, Assumptes socials i oficines de registre. A més, permet la descàrrega i posterior consulta del certificat COVID. L’app compta actualment amb aproximadament 400.000 instal·lacions entre Android i IOS. Està desenvolupada en Flutter. Es pot descarregar d’aquestes URLs:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundaciobit.bitcitawebapp&pli=1
IOS: https://itunes.apple.com/es/app/cita-previa-goib/id1460672089


Verificador de lloguer turístic:

És una aplicació mòbil que permet verificar si un immoble anunciat com a habitatge vacacional és realment legal i té les places i unitats anunciades. Per a això, l’App connecta amb el cens públic oficial del catàleg d’hoteleria per a realitzar aquesta comprovació. Es pot descarregar d’aquestes URLs:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundaciobit.cathos.buscadorvt
IOS: https://apps.apple.com/us/app/verificador-alquiler-tur%C3%ADstico/id1401930308


• BITMESSAGE:

Software corporatiu de tot el GOIB per a poder notificar als ciutadans de Balears mitjançant SMS o push. Els missatges són remesos per les diferents direccions generals en format textual mitjançant fitxers o invocant un servei web. Una vegada recepcionats en la plataforma, aquesta remet els missatges al servei d’enviament de missatges que estigui configurat com per exemple Movistar. L’operadora final s’encarrega de l’enviament de cadascun dels missatges al mòbil receptor corresponent. Aquest software des dels seus inicis ja ha enviat més de 20 milions de notificacions amb un increment de 4 milions a l’any. Està basat en una arquitectura de microserveis desenvolupat en Spring Boot Cloud i Docker swarm.


• SUBVEN:

Sistema corporatiu del GOIB per a la gestió d’expedients de subvenció en diferents matèries com energia, indústria, habitatge i comerç. El sistema dóna al personal administratiu i tècnic suport per a la gestió de la resolució dels expedients, des de la sol·licitud telemàtica de la subvenció per part dels interessats, fins a la concessió, posterior justificació i ordre de pagament de les quanties concedides. Mitjançant la integració del sistema amb les diferents eines corporatives del GOIB, la tramitació de les subvencions se pot realitzar de manera cent per cent telemàtica eliminant la necessitat de l’ús de ‘paper’. Això inclou la signatura electrònica, la comunicació de la amb l’administrat mitjançant notificacions electròniques oficials de l’Estat i l’aportació de documentació addicional als expedients. Està desenvolupat en JEE i Angular.


• SIFARMA:

Software de la DG de farmàcia que permet gestionar tots els processos de negoci d’aquesta DG. com són: Alertes sanitàries, farmacovigilància, control del medicament, tramitació, inspeccions i denuncies. El software va ser pioner a nivell nacional al ser el primer sistema que interconnectava telemàticament els 400 punts de dispensació de medicaments de les Illes Balears amb la DG de Farmàcia per a notificar de manera àgil qualsevol mèdicament que calgués retirar per causar efectes negatius als ciutadans. Està desenvolupat en JEE.


• EXNAU:

Aquest software té com a objectiu permetre la gestió de les titulacions nàutiques de Bàsica, PER, Moto Nàutica, Patró de Iot i Capità de Iot, permetent l’expedició de títols i carnets, a més de la gestió de les renovacions d’aquests. El sistema permet també la gestió dels exàmens teòrics la superació dels quals condueixen a l’obtenció de les titulacions anteriorment esmentades. A més el projecte inclou la implementació d’un model de tramiti telemàtic de sol·licitud de matrícula per a la realització d’exàmens per a l’obtenció d’una titulació nàutica i integrada amb el sistema. Està desenvolupat en JEE. Link per a accedir als tràmits: https://www.caib.es/sites/transportmaritim/es/comunicaciones_federaciones_y_escuelas_nauticas_de_esparcimiento/


• RESCAB:

Software de reserves online del parc natural de cabrera que inclou: Reserva d’accés amb transport col·lectiu, reserva del Refugi del Parc Nacional de Cabrera, navegació en el Parc Nacional de Cabrera, amarrament a boies d’ús nocturn en el Parc Nacional de Cabrera i busseig en el Parc Nacional de Cabrera.
El software permet la gestió de visites col·lectives, la gestió del refugi del Parc, la planificació de boies i places de busseig i l’expedició de permisos de navegació. Està desenvolupat en JEE i Angular. La web està disponible en la URL: https://www.caib.es/rescab7front/


• ALBERGS:

És un software que gestiona les reserves en línia dels albergs i refugis del GOIB. El projecte permet la gestió informàtica de la xarxa d’albergs de les Illes Balears dependents del IBANAT i que la reserva dels mateix pugui ser realitzada per qualsevol ciutadà/a des d’Internet, podent realitzar tot el procés de reserva inclòs el pagament des de qualsevol ordinador dotat amb una connexió a internet i un navegador web. Està desenvolupat en JEE. La web està disponible en la URL: https://www.caib.es/albergsfront/


• ADVOCAX:

És un sistema desenvolupat per a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per a cobrir la gestió diària de tots els expedients de l’advocacia del GOIB, entenent-se com a tal tot seguiment i tramitació de les causes en les quals el GOIB és part. El principal objectiu de l’aplicació és gestionar els expedients que es tramiten en advocacia, encara que també abasta la gestió d’informes jurídics, escriptures, avals i convenis, a més d’una agenda que permet anotar cites, fins, reunions i informes dels advocats. També compta amb un apartat dedicat a l’obtenció de diverses estadístiques. Està desenvolupat en JEE.


• UDIT:

Aquest projecte va suposar un sistema revolucionari en el GOIB en la manera de tramitar de cara al ciutadà. Es va crear una oficina d’informació i tramitació de la DG de Indústria al voltant d’aquest sistema informàtic per a tramitar de manera àgil. Gràcies al sistema informàtic un ciutadà pot en pocs minuts presentar la seva sol·licitud, tramitar, realitzar el pagament de la taxa corresponent i emportar-se el document de posada en servei amb resolució de manera immediata. Està desenvolupat en JEE i React. Link per a accedir als tràmits: https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/lista_de_tramites/