portada Àrea de TIC Turisme

Àrea de TIC Turisme

Definició i objectius de l’àrea

L’àrea de TIC Turisme té per objectius el foment de la innovació, el desenvolupament de les tecnologies TIC aplicades a l’àmbit turístic, i la transferència tecnològica. Desenvolupa una activitat clau per acompanyar a la indústria turística, en concret a les empreses de base tecnològica i a l’Administració, cap el foment del nou model productiu de les Illes Balears, basat en el coneixement i la innovació tecnològica.
Les principals activitats de l’àrea es poden resumir en les següents:

  • Desenvolupament de tecnologies Big Data per l’anàlisi de la reputació on-line de destinacions turístiques a xarxes socials i portals d’opinions.
  • Desenvolupament de tecnologies Open Data per fomentar la creació i compartició de dades obertes dins l’àmbit de la promoció turística de les Balears.
  • Fomentar l’ús de les TIC actuals i futures, com la interoperabilitat en la cadena de valor de la indústria turística.
  • Materialitzar la transferència tecnològica a través de l’alliberament de solucions tecnològiques, d’activitats formatives, i la publicació i difusió de treballs.

Contacte

turisme@fundaciobit.org