portada DivulgaArticles Transformació tecnològica responsable, formació i ocupabilitat al llarg de la vida