portada Noticias Superar els desavantatges de la signatura electrònica. Apunti’s al taller.