portada Actualitat (TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).