portada Actualitat (TANCAT) Procés selectiu per a cobrir llocs de feina de teleoperador (OP03-16)