portada Actualitat No més fotocòpies de DNI ni certificats d’empadronament