portada Actualitat Licitació per a contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar la RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)