portada Actualitat La marca i el disseny, actius estratègics per a la indústria balear. L’ediquetatge i altres reptes en els mercats exteriors