portada Activitats IV Jornades RSC de la Universitat Oberta de Catalunya. Transformació tecnològica responsable, formació i ocupabilitat al llarg de la vida