portada Dr. TIC IV Jornada RSC UOC. Transformació tecnològica responsable, formació i ocupabilitat al llarg de la vida