portada Actualitat Gairebé totes les empreses balears tenen ordinador, estan connectades a Internet i usen el correu electrònic