portada Actualitat Eliminar el certificat d’empadronament ens podria suposar un estalvi de 3.000.000 €