portada Actualitat (TANCAT) Bases específiques del procés selectiu per dos operadors/es telefònics/ques (OP01-16)