portada Actualitat Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de servei de manteniment de reposició hardware de la plataforma de la CAIB