portada Portal de transparència Transparència/Organització Actes juntes de patronat 04-PortalTransparènciaCertificatAcordsPatronat_24.05.2023