portada LLISTAT DEFINITIU persones ADMESeS_EXCLOSeS