portada LLISTAT PROVISIONAL MÈRITS AL.LEGATS DESENV