portada LLISTAT INFORMATIU 2 MÈRITS AL.LEGATS TÈCNIC SUPORT SISTEMES SSPP-23