portada Bases català TELEOPERADOR_A (RLT 506 T_C)_signed (1)