portada LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS FINALS+RESOLUCIÓ_signedGD01-21