portada LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS FINALS_RESOLUCIÓ firmadoTI02-21