portada 2. Equipament i ús de les TIC a les Illes Balears. Dades INE 2011