portada Actualitat En Bit i En Net, En Josomid i el Dr. TIC, per difondre l’ús de les TIC