portada Actualitat Big Data, i altres qüestions sobre tecnologia analitzades a través del cinema amb la pel·lícula MoneyBall