portada 17. Hàbits de compra dels ciutadans de les IB_ES