portada LLISTAT PROVISIONAL MÈRITS AL.LEGATS TÈCNIC SUPORT SISTEMES SSPP DGTIC