portada LLISTAT INFORMATIU MÈRITS AL.LEGATS TÈCNIC SUPORT SISTEMES SSPP-23