Recursos educatiu gratuïts

Objectius

– Trencar estereotips femenins al voltant de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria
i les Matemàtiques.

– Donar visibilitat a dones científiques del passat i del present per a motivar
a les científiques del futur.

– Promoure la reflexió sobre els estereotips de gènere associats a llocs de treball
que tradicionalment han estat masculinitzats.

– Donar visibilitat a la feina que es realitza en l’àmbit de la investigació
científica.

– Facilitar un recurs educatiu per al seu ús a l’aula que ajudi a la
consecució d’aquests objectius.